Rozbudowa zakładu produkcyjnego

Audyty

Usługi

Urządzenia i wyposażenie energooszczędne

Szkolenia

  • Szkolenie on-line dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza - Certyfikat Level I
  • Szkolenie inżynierskie dla użytkowników sprężarek, sprężarkowni i systemów sprężonego powietrza - Certyfikat Level II
  • Szkolenie dla użytkowników systemów nadrzędnego sterowania AirLeader
  • Szkolenie z zakresu detekcji i naprawy wycieków - Optymalne użytkowanie detektora ultradźwiękowego oraz oprogramowania CALMS do logistyki skutecznej naprawy wycieków
  • Szkolenie z projektowania i montażu rurociągów sprężonego powietrza
  • Szkolenie z doboru i właściwego stosowania przepływomierzy sprężonego powietrza