Korzyści z oszczędności sprężonego powietrza

Zobacz schemat typowej sprężarkowni i dowiedz się wjęcej, w jaki sposób dokonujemy pomiarów i gdzie oszczędzamy energię na sprężone powietrze.

Wybierz wybrany element z legendy, lub klikając na rysunku, by dowiedzieć się więcej na temat. Możesz także pobrać rysunek w PDF  .

schemat sprężarkowni

Analiza i dobór wentylacji sprężarkowni

Wyłączenia sprężarek z powodu podwyższonej ich temperatury pracy oraz woda w instalacji na skutek termicznych przeciążeń osuszaczy bardzo często są spowodowane złą wentylacją sprężarkowni. Dokonamy dla Ciebie poprawnych obliczeń, aby niezawodność i sprawność układu była optymalna. UWAGA: Obniżenie temperatury w sprężarkowni o 3-5oC może poprawić sprawność sprężarki - w zależności od jej typu nawet o 1%.

Zobacz więcej

Sterowanie nadrzędne sprężarkami i sprężarkowniami wraz z monitoringiem on-line: AirLeader

Jeśli Twój zakład ma wiele sprężarek i wiele sprężarkowni, a system nie jest sterowany nadążnie poprzez inteligentny układ sterowania nadrzędnego - zmniejszenie zużycia powietrza może spowodować przechodzenie sprężarek na bieg jałowy, kiedy to pobierają 30% nie produkując powietrza. Oczekiwany rezultat, to wyłączanie sprężarek. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie systemu sterowania AirLeader, które obniża zużycie energii, zmniejsza ilość startów silnika oraz cykli dociążeń sprężarek, obniża ich koszty serwisu, a także dostarcza darmowe oprogramowanie do monitoringu sprężarek. Od momentu zastosowania systemu AirLeader obniżasz koszty oraz nareszcie widzisz która sprężarka tłoczy, która pracuje na biegu jałowy, która jest wyłączona, a która wyłączona awaryjnie. Koszty biegu jałowego obniżamy nawet poniżej 2%!

Zobacz więcej

Odwadnianie sprężonego powietrza

Sprężarki i ich filtry cyklonowe, osuszacze czy zbiorniki muszą być niezawodnie odwadniane ze skroplin pojawiających się na poszczególnych etapach wytwarzania, uzdatniania i akumulacji sprężonego powietrza. To kwestia bezpieczeństwa całego systemu. Nawet najlepsze osuszacze przystosowane są do pozbywania się z powietrza pary wodnej, a nie wody w stanie ciekłym - tę natomiast skroploną należy skutecznie usunąć, aby nie zalewała sieci. Mamy do Państwa dyspozycji niezawodne zawory spustu kondensatu bez strat ?ACE-Trap? wyposażone w niezawodne zawory pływakowe lub napędzane siłownikiem - przystosowane do skutecznego wykonywania wielu cykli odwodnieni nawet dla sprężarek o mocy ponad 2 MW. Urządzenie posiada styki sygnalizujące problem z jego funkcjonowaniem, co można monitorować w Waszym systemie SCADA lub BMS.

Zobacz więcej

Przepływomierze 3w1 do sprężonego powietrza (nieosuszonego)

Sprężone powietrze za sprężarkami jest zawsze zawodnione skroplinami o kwaśnym odczynie. Często zawiera także olej i cząstki stałe. Takiego powietrza nie można mierzyć przy pomocy mierników termicznych masowych - należy do tego celu zastosować mierniki ultradźwiękowe lub z rurkami spiętrzającymi, które możemy Wam zaproponować. Urządzenia o wysokiej niezawodności, szerokim zakresie pomiarowym, jednocześnie mierzące przepływ i ciśnienie z wyjściem po RS485 w MODBUS RTU, to przepływomierze serii ATZTA TRX-TRZ renomowanej japońskiej firmy Aichi Tokei Denki. Oprócz dużej dokładności - ich konstrukcja i sposób działania - zakłada, że wykonuje się ich kalibrację tylko 1 raz - w fabryce. Potem nie jest już konieczna.

Zobacz więcej

Przegląd energetyczny systemów sprężonego powietrza ISO 50001

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Audyt - Analiza efektywności sprężarek i sprężarkowni

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Inwentaryzacja instalacji sprężonego powietrza

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Pomiary przepływu i ciśnienia sprężonego powietrza

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Pomiary spadku ciśnienia na filtrach

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Pomiary temperatury otoczenia sprężarkowni

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Pomiar punktu rosy

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej, to 15 lat. W Polsce około lat 20. Masz wątpliwości czy Twój system poprawnie funkcjonuje, czy Twój wskaźnik efektywności, to 8,13 m3 z kWh, czy też mniej, albo więcej. Czy chcesz poprawić wskaźnik kosztu jednostkowego produkcji, zmniejszyć koszt pracy na biegu jałowym i koszt serwisu? Nie da się czegoś poprawić, dopóki się tego nie zmierzy. Zmierzymy Twoje sprężarki i system, ocenimy jego efektywność (zmierzyliśmy już ponad 430 sprężarek), potencjał oszczędności i zasymulujemy optymalną jego konfigurację. Pomożemy zmniejszyć Twoje koszty posiadania sprężarek o 10%.

Zobacz więcej

Odzysk ciepła ze sprężarek

Sprawność sprężarki to zwykle nie więcej niż 15%, reszta energii elektrycznej tracona jest na ciepło, a jego około 80% daje się łatwo dalej przetworzyć na ciepłą wodę do procesów produkcyjnych, centralnego ogrzewania czy też na ciepła wodę sanitarną. Można założyć, że po stronie wtórnej, u konsumenta tej ciepłej wody możemy uzyskać ciepło o mocy równoważnej około 65-70% mocy elektrycznej silnika sprężarki. To energia za darmo. Czasy zwrotu takich inwestycji są bardzo krótkie.

Zobacz więcej

Analiza i dobór zbiornika

Zbiornik, to bardzo ważny element systemu - stabilizuje ciśnienie, uspakaja pracę sprężarek, stanowi bufor, który magazynuje ?zład regulacyjny? systemu sprężonego powietrza, właściwie dobrany zbiornik umożliwia regulację w zakresie wąskiej histerezy ciśnienia, a w układach wielosprężarkowych - umożliwia bezzakłóceniowe wyłączanie sprężarek niepotrzebnie pracujących i bezproblemowe załączanie ich ponownie do systemu, gdy są potrzebne. Dobierzemy właściwy zbiornik lub dokonamy obliczeń symulacyjnych korzyści energetycznych możliwych dzięki niemu do osiągnięcia.

Zobacz więcej

Monitoring efektywności sprężarek, pomiar ich wydajności i mocy on-line dla systemów sprężonego powietrza: System BoxAir®

Nie ważne czy Twój system jest duży, czy mały - sprawność sprężania to nie więcej niż 15%, a więc sprężone powietrze jest zawsze bardzo drogie! Dlatego trzeba je nadzorować. Warto wydać np. kwotę porównywalną z częścią rocznego kosztu wycieków, aby analizować koszty energii na efektywną i nieefektywną pracę sprężarek oraz zachowania użytkowników sprężonego powietrza. Mamy dla Was 3 wersje prostego monitoringu dla każdego systemu sprężonego powietrza - ekonomiczną, podstawową i premium w ramach systemu BoxAir. Poznasz potencjał oszczędności - wtedy szanse na ich uzyskiwanie i rejestrowanie są znacznie większe.

Zobacz więcej

Dobór sprężarek, dobór filtrów, dobór osuszaczy

Manometry różnicowe stosowne w wielu filtrach prawie zawsze pokazują Użytkownikowi, że jest ok., wskazania są na ?zielonym polu?, a spadek ciśnienia kosztuje, bo to strata niepotrzebnego nakładu energii. Skąd Użytkownik ma wiedzieć, że spadek ciśnienia przekroczył optymalny punkt < 0,35 bar, jeśli tego nie mierzy. Jeśli Twoja Fabryka pracuje 8000 h na rok, koszt energii, to 0,30 zł/kWh, a moc pobierana przez sprężarki, to np. 150 kW, to strat ciśnienia na filtrze w wysokości 0,2 bar kosztuje 5.040,-zł na rok, a strata na poziomie 0,7 bar, to 17.640,-zł rocznie, a cena nowego wkładu ze spadkiem ciśnienia 0,12 bar, to 1.500,-zł. Pomożemy naszymi atrakcyjnymi cenowo miernikami różnicy ciśnień ograniczyć takie starty i prowadzić właściwą gospodarkę wymiany filtrów.

Zobacz więcej

Czujnik różnicy ciśnień dla filtrów, osuszaczy i całych sieci

Manometry różnicowe stosowne w wielu filtrach prawie zawsze pokazują Użytkownikowi, że jest ok., wskazania są na ?zielonym polu?, a spadek ciśnienia kosztuje, bo to strata niepotrzebnego nakładu energii. Skąd Użytkownik ma wiedzieć, że spadek ciśnienia przekroczył optymalny punkt < 0,35 bar, jeśli tego nie mierzy. Jeśli Twoja Fabryka pracuje 8000 h na rok, koszt energii, to 0,30 zł/kWh, a moc pobierana przez sprężarki, to np. 150 kW, to strat ciśnienia na filtrze w wysokości 0,2 bar kosztuje 5.040,-zł na rok, a strata na poziomie 0,7 bar, to 17.640,-zł rocznie, a cena nowego wkładu ze spadkiem ciśnienia 0,12 bar, to 1.500,-zł. Pomożemy naszymi atrakcyjnymi cenowo miernikami różnicy ciśnień ograniczyć takie starty i prowadzić właściwą gospodarkę wymiany filtrów.

Zobacz więcej

Czujnik punktu rosy

Manometry różnicowe stosowne w wielu filtrach prawie zawsze pokazują Użytkownikowi, że jest ok., wskazania są na ?zielonym polu?, a spadek ciśnienia kosztuje, bo to strata niepotrzebnego nakładu energii. Skąd Użytkownik ma wiedzieć, że spadek ciśnienia przekroczył optymalny punkt < 0,35 bar, jeśli tego nie mierzy. Jeśli Twoja Fabryka pracuje 8000 h na rok, koszt energii, to 0,30 zł/kWh, a moc pobierana przez sprężarki, to np. 150 kW, to strat ciśnienia na filtrze w wysokości 0,2 bar kosztuje 5.040,-zł na rok, a strata na poziomie 0,7 bar, to 17.640,-zł rocznie, a cena nowego wkładu ze spadkiem ciśnienia 0,12 bar, to 1.500,-zł. Pomożemy naszymi atrakcyjnymi cenowo miernikami różnicy ciśnień ograniczyć takie starty i prowadzić właściwą gospodarkę wymiany filtrów.

Zobacz więcej

Detektor ultradźwiękowy

Wycieki sprężonego powietrza w 20-30% są słyszalne i właśnie te z nich zwykle kosztują ponad 1.000,-zł rocznie każdy, ale 70-80% z nich jest niesłyszalna, bo wypływy z nieregularnych szczelin mają turbulentny i statystycznie znajdują się w zakresie 36-44 kHz i żeby je odnaleźć potrzebne jest narzędzie, które pozwoli skutecznie je lokalizować i naprawiać. W tym celu proponujemy Państwu detektory ultradźwiękowe UE Systems - największego na świecie producenta tej technologii. Sprawdzone, wytrzymałe, skuteczne.

Zobacz więcej

Przepływomierze 3w1 do sprężonego powietrza (osuszonego)

Podstawą do prowadzenie gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem jest kontrola nad jego zużyciem. Sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, które je używa, ale z pewnością tego nie zacznie dopóki nie zaczniemy go kontrolować. Pomiar powietrza u użytkownika pozwala na ustalenie obszaru odpowiedzialności za zużycie i osiąganie oszczędności poprzez np. zmniejszanie wycieków. Koszt jednego najpopularniejszego przepływomierza nie przekracza kosztu 4 średnich wycieków rocznie i jest 1-2% kosztu powietrza, które mierzy rocznie. Uzyskanie zmniejszenia zużycia o 10% na mierzonym punkcie jest łatwo osiągalne. Dostarczamy sprzęt, oprogramowanie i asystę w interpretacji wyników oraz wdrażaniu programów dających około 12-miesięcczny pay-back.

Zobacz więcej

Przepływomierze 3w1 do próżni

Podstawą do prowadzenie gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem jest kontrola nad jego zużyciem. Sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, które je używa, ale z pewnością tego nie zacznie dopóki nie zaczniemy go kontrolować. Pomiar powietrza u użytkownika pozwala na ustalenie obszaru odpowiedzialności za zużycie i osiąganie oszczędności poprzez np. zmniejszanie wycieków. Koszt jednego najpopularniejszego przepływomierza nie przekracza kosztu 4 średnich wycieków rocznie i jest 1-2% kosztu powietrza, które mierzy rocznie. Uzyskanie zmniejszenia zużycia o 10% na mierzonym punkcie jest łatwo osiągalne. Dostarczamy sprzęt, oprogramowanie i asystę w interpretacji wyników oraz wdrażaniu programów dających około 12-miesięcczny pay-back.

Zobacz więcej

Przepływomierze 3w1 do gazów obojętnych

Podstawą do prowadzenie gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem jest kontrola nad jego zużyciem. Sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, które je używa, ale z pewnością tego nie zacznie dopóki nie zaczniemy go kontrolować. Pomiar powietrza u użytkownika pozwala na ustalenie obszaru odpowiedzialności za zużycie i osiąganie oszczędności poprzez np. zmniejszanie wycieków. Koszt jednego najpopularniejszego przepływomierza nie przekracza kosztu 4 średnich wycieków rocznie i jest 1-2% kosztu powietrza, które mierzy rocznie. Uzyskanie zmniejszenia zużycia o 10% na mierzonym punkcie jest łatwo osiągalne. Dostarczamy sprzęt, oprogramowanie i asystę w interpretacji wyników oraz wdrażaniu programów dających około 12-miesięcczny pay-back.

Zobacz więcej

Kalibracja przepływomierzy

Podstawą do prowadzenie gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem jest kontrola nad jego zużyciem. Sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, które je używa, ale z pewnością tego nie zacznie dopóki nie zaczniemy go kontrolować. Pomiar powietrza u użytkownika pozwala na ustalenie obszaru odpowiedzialności za zużycie i osiąganie oszczędności poprzez np. zmniejszanie wycieków. Koszt jednego najpopularniejszego przepływomierza nie przekracza kosztu 4 średnich wycieków rocznie i jest 1-2% kosztu powietrza, które mierzy rocznie. Uzyskanie zmniejszenia zużycia o 10% na mierzonym punkcie jest łatwo osiągalne. Dostarczamy sprzęt, oprogramowanie i asystę w interpretacji wyników oraz wdrażaniu programów dających około 12-miesięcczny pay-back.

Zobacz więcej

Instalacja aluminiowa sprężonego powietrza - Projekt koncepcyjny

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Instalacja aluminiowa sprężonego powietrza - Wykonanie

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Rurociągi aluminiowe do sprężonego powietrza

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Rurociągi aluminiowe do próżni

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Rurociągi aluminiowe do gazów obojętnych

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Szkolenie z projektowania i montażu rurociągów sprężonego powietrza

Czy wiesz jaki jest koszt przesyłu sprężonego powietrza w sieci zakładowej? Czy rurociągi nie generują strat wynikających z niewłaściwych średnic, przebiegów, czy też chropowatości ścianek? Czy rurociągi są w środku gładkie, czy zanieczyszczenia z rurociągów nie dostają się do odbiorników? Czy często trzeba modyfikować przyłącza i przebiegi rurociągów? Czy system jest logicznie podzielony na strefy, które można ręcznie lub automatycznie odcinać, gdy nie są używane? A może nie można u Was spawać podczas procesu produkcji? Odpowiemy na ważne dla Zakładu pytania i zaproponujemy modułowy, łatwo modyfikowalny, lekki i dedykowany do sprężonego powietrza, szczelny system rurociągów TransAir? firmy Parker. System gwarantujący parametry trensferu powietrza z 10 letnią gwarancją.

Zobacz więcej

Detekcja i naprawa wycieków

Wycieki sprężonego powietrza w wykonanych przez nas ponad 180 audytach stanowią około 30% powietrza produkowanego przez sprężarki. Te wycieki trzeba odnaleźć i naprawić. Do tego potrzeby jest sprzęt, szkolenie, specjaliści, ocena kosztów naprawy, siła robocza specjalistów, części zamienne, wykonanie zakupu podzespołów do wymiany i plan napraw włącznie z określeniem dostępności i opłacalności naprawy wycieków na poszczególnych maszynach. Możemy to dla Państwa wykonać, albo przeszkolić Waszych pracowników i wyposażyć Was w profesjonalne oprogramowanie CALMS dla monitorowania i organizacji całej logistyki takiego projektu. Jego miesięczny koszt jest porównywany z kosztem 1 wycieku rocznie. Dobrze zorganizowana i sprawnie przeprowadzona naprawa wycieków, to projekt, który spłaca się po 3-6 miesiącach. To bardzo opłacalny proces, jeśli jest właściwie zarządzany i zorganizowany.

Zobacz więcej Oprogramowanie CALMS dla skutecznej realizacji projektów naprawy wycieków wraz z planowaniem zakupu części zamiennych, od detekcji do podsumowania wyników naprawy

Oprogramowanie CALMS dla skutecznej realizacji projektów naprawy wycieków wraz z planowaniem zakupu części zamiennych, od detekcji do podsumowania wyników naprawy

Wycieki sprężonego powietrza w wykonanych przez nas ponad 180 audytach stanowią około 30% powietrza produkowanego przez sprężarki. Te wycieki trzeba odnaleźć i naprawić. Do tego potrzeby jest sprzęt, szkolenie, specjaliści, ocena kosztów naprawy, siła robocza specjalistów, części zamienne, wykonanie zakupu podzespołów do wymiany i plan napraw włącznie z określeniem dostępności i opłacalności naprawy wycieków na poszczególnych maszynach. Możemy to dla Państwa wykonać, albo przeszkolić Waszych pracowników i wyposażyć Was w profesjonalne oprogramowanie CALMS dla monitorowania i organizacji całej logistyki takiego projektu. Jego miesięczny koszt jest porównywany z kosztem 1 wycieku rocznie. Dobrze zorganizowana i sprawnie przeprowadzona naprawa wycieków, to projekt, który spłaca się po 3-6 miesiącach. To bardzo opłacalny proces, jeśli jest właściwie zarządzany i zorganizowany.

Zobacz więcej

Serwis końca instalacji sprężonego powietrza

Poz. 9 . niniejszej legendy pokazuje jakiego rzędu są straty ciśnienia i ich koszty dla filtrów, których wkłady nie są wymieniane w sprężarkowni, ale podobne wkłady montowane są w filtrach instalowanych przed samymi odbiornikami. W tzw. blokach przygotowania powietrza, albo ?FRL? wkłady są niezwykle rzadko wymieniane, a kosztują niewiele, generując także spadki ciśnienia nawet powyżej 1 bar! Jest tam mniejszy przepływ, ale ilość takich punktów jest ogromna. Niestety bardzo często przyłącza do odbiorników wykonywane są na końcu wyposażania zakładu i często wykonane są byle jak, z niewłaściwych przekrojów, ze zbyt długimi odcinkami źle dobranych węży - często wykonanych ze kiepskich i tanich materiałów, często łączone na takie szybko-złączki niskiej jakości albo na opaski zaciskowe. Statystycznie, to źródło największych wycieków. Na końcu linii często stosowane są nieracjonalne wydmuchy, odmuchy, pistolety do sprzątania i czyszczenia. Wszystkie niewłaściwe sytuacje optymalizujemy w ramach umów serwisowych końca instalacji sprężonego powietrza.

Zobacz więcej

Akcesoria końca linii pneumatycznej

Koniec instalacji pneumatycznej jest miejscem newralgicznym, w tym miejscu może dochodzić do wykraplania się wilgoci, potrzeba tam często więcej niż jednego przyłącza sprężonego powietrza, osobnych zaworów, a czasem na koniec okazuje się, że maszyna potrzebuje małego zbiornika stabilizującego jej pracę. Dla takich potrzeb skonstruowaliśmy i oferujemy tzw. EOL-5, który jest 5-litrowym separatorem skroplin z automatycznym zaworem odwadniającym, z 4 wyjściami z zaworami kulowymi 1? oraz stanowi dodatkową pojemność stabilizującą pracę odbiornika. Można regulować jego wysokość i mocować go do posadzki. Posiada niezbędne certyfikaty PED.

Zobacz więcej

Szkolenie on-line dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza - Certyfikat Level I

Wiedza na temat sprężonego powietrza - nawet ta podstawowa nie jest dostępna dla jej przeciętnego użytkownika. Po prostu jej nie ma. Dlatego oferujemy dla Państwa szkolenie dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza. To tzw. Level 1 - gdzie informacje są związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnym użytkowaniem powietrza, a osoba, która zdała pomyślnie egzamin ma wiedzę, która pozwoli znaleźć jej kilka wycieków i nieoptymalnych zużyć bez specjalistów, co spowoduje szybką spłatę kosztów takiego szkolenia. Level 1 , to 30-minutowe szkolenie z testem sprawdzającym. Level 2 przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną i eksploatację sprężarkowni i sieci - takie szkolenia wyceniane są indywidulanie.

Zobacz więcej

Szkolenie inżynierskie dla użytkowników sprężarek, sprężarkowni i systemów sprężonego powietrza - Certyfikat Level II

Wiedza na temat sprężonego powietrza - nawet ta podstawowa nie jest dostępna dla jej przeciętnego użytkownika. Po prostu jej nie ma. Dlatego oferujemy dla Państwa szkolenie dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza. To tzw. Level 1 - gdzie informacje są związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnym użytkowaniem powietrza, a osoba, która zdała pomyślnie egzamin ma wiedzę, która pozwoli znaleźć jej kilka wycieków i nieoptymalnych zużyć bez specjalistów, co spowoduje szybką spłatę kosztów takiego szkolenia. Level 1 , to 30-minutowe szkolenie z testem sprawdzającym. Level 2 przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną i eksploatację sprężarkowni i sieci - takie szkolenia wyceniane są indywidulanie.

Zobacz więcej

Pomiar strat ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza

Straty ciśnienia, to nie tylko wynik braku obsługi wyżej opisanych filtrów, ale zbyt długie i skomplikowane rurociągi o zbyt małych przekrojach dławią przepływ i generują mierzalne straty. To straty energii i finansowe. W sieci o ciśnieniu 7 bar - strata ciśnienia na poziomie 1 bar jest równoważna 7% traconej energii. To duże straty. Należy je mierzyć, aby monitorować - można mierzyć to czujnikami różnicy ciśnień podobnie jak filtry, albo monitorując ciśnienie od wyjścia ze sprężarkowni do końca sieci lub jej krytycznego punktu, gdzie ciśnienie jest najniższe.

Zobacz więcej
LEGENDA