Blog o oszczędzaniu sprężonego powietrza

Jak policzyć koszty sprężarki?

23-11-2021 kategoria:

Sprężarka funkcjonuje w firmie przez kilka lub nawet kilkanaście lat. Jak zatem policzyć rzeczywiste koszty jej zakupu i funkcjonowania? Na co zwrócić uwagę przy zakupie sprężarki powietrza?

Wydaje się, że z racji długiego okresu życia sprężarki w przedsiębiorstwie policzenie całkowitych kosztów jej posiadania jest trudne i mało kto robi to starannie. A od czego należałoby zacząć?

Po pierwsze, i najważniejsze, to dobrze dobrać sprężarkę powietrza do potrzeb. Nieprawidłowo dobrana moc może w okresie eksploatacji generować nieprawdopodobnie zawyżone koszty energii.

Policzmy na przykładzie:

  • przyjmijmy sprężarkę która pobiera 100 kW mocy w dociążeniu i cały czas pracuje właśnie w dociążeniu, czyli cały czas efektywnie.
  • jej cena rynkowa, to ok. 100.000 - 200.000,-zł + VAT,
  • koszt serwisu łącznie z wymaganymi remontami, to zależnie od producenta – około 100.000,- nawet do 300.000,-zł w okresie 10 lat (80.000 h pracy w dociążeniu);
  • natomiast najwyższy koszt to energia, nawet jeśli sprężarka będzie pracować w sposób idealny, to będzie kosztować 80.000 h x 100 kW x 0,40 zł/kWh = 3.200.000,-zł.
Koszt energii zużytej przez okres 10 lat eksloatacji jest 20-krotnie wyższy od ceny zakupu urządzenia. Przy niewłaściwie dobranej mocy sprężarki można przepłacić w tym okresie nawet wartość średniej klasy auta osobowego!

Jak zatem dobrać sprężarkę?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby pracowała w optymalnym punkcie pracy swojej charakterystyki i koniecznie sprawdzić sprawność sprężarki (np. izentropową, a nie tylko moc specyficzną deklarowaną przez dostawcę) i sprawdzić jaki parametr dla danej wielkości jest „best in class”, a potem dopiero wybrać maszynę o najwyższej sprawności.

Warto zapytać dostawcę nie tylko o cenę, ale od razu na etapie zapytania ofertowego – także koniecznie o łączny koszt serwisu i remontów zapewniających ciągłą pracę sprężarki przez 80.000 h przez 10 lat.

Dopiero mając 3 sumy: koszt energii, koszt zakupu i koszt serwisu – np. dla 3 producentów – możecie Państwo oceniać propozycje, które ukształtują Wasze koszty na wiele najbliższych lat.

O ile w kroku 2 i 3 możemy zdać się na informacje od producenta, o tyle w kroku pierwszym powinniśmy wykonać wpierw pomiary naszej instalacji, by prawidłowo oszacować potrzebną moc, a może wcześniej wyeliminować potencjalne nieszczelności i wycieki tak, by nie płacić za powietrze, którego nie wykorzystamy.