Kalkulatory sprężonego powietrza

Aby obliczyć minimalną zalecaną średnicę wewnętrzną rurociągu w [mm]: podaj ilość przepływającego powietrza w [m3/min], jego ciśnienie w [bar], długość rurociągu w [m], wartość oczekiwanego spadku ciśnienia w [bar].

Aby obliczyć ilość powietrza [m3/min] mogącą przepłynąć przez posiadany rurociąg o średnicy wewnętrznej [mm]: podaj ilość przepływającego powietrza w [m3/min], długość rurociągu w [m], ciśnienie robocze w [bar] oraz wartość oczekiwanego spadku ciśnienia w [bar].

Aby obliczyć spadek ciśnienia w [bar] wynikającą z przepływu powietrza w ilości [m3/min]: podaj ciśnienie w [bar], średnicę wewnętrzną posiadanego rurociągu w [mm] i długość rurociągu w [m] * wynik obliczenia.


Dobór średnicy rurociągu:

[m3/min]

[m]

[bar]

[bar(g)]

[m]

Maksymalny przepływ przez średnicę

[m]

[m]

[bar]

[bar(g)]

[m³/min]

Spadek ciśnienia

[m]

[m]

[m3/min]

[bar(g)]

[bar]

Jeśli objętość zbiornika wyrównawczego w sprężarkowni wynosi [m3], ciśnienie napełnienia (tzw. "górne") wynosi [bar], a ciśnienie opróżnienia (tzw. "dolne") wynosi [bar], natomiast czas opróżnienia zbiornika pomiędzy tymi ciśnieniami wynosi [sekund], to pobór powietrza w tym momencie wynosi [m3/min]

Określenie zapotrzebowania na podstawie rozbioru ze zbiornika:

[m3]

[bar]

[bar]

[sek]

[m3/min]

%

[m3/min]

Jeśli zużycie powietrza w instalacji wynosi [m3/min], oczekiwane ciśnienie robocze wynosi [bar], a zakres regulacji ciśnień (różnica między ciśnieniem tzw. "górnym", a tzw. "dolnym") wynosi [bar], to zalecana pojemność zbiornika wyrównawczego dla tej instalacji powinna wynosić [m3]

UWAGA: Im większy zbiornik, tym lepszy jest wskaźnik pojemności sieci (tzw. capacitance), który poprawi jej bezwładność. Dla sprężarek z regulacją wydajności typu "tłoczenie" , bieg luzem wyłączenie daje wymierne efekty energetyczne.

Dobór zbiornika do instalacji:

[m3/min FAD]

[bar]

[bar]

[m3]

PRZEPŁYW:

Na przykład w [mN³/h] (normalnych metrach sześciennych na godzinę), dotyczy następujących warunków odniesienia: temperatura otoczenia [0oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], sprężarkownia położona jest [0 m nad poziomem morza], wilgotność względna powietrza otaczającego wynosi [0%], a w warunkach tzw. swobodnego zasysania, zapisywanego po prostu jako [m3/min] - (z angielskiego FAD = Free Air Delivery), warunki odniesienia są inne: - temperatura otoczenia powietrza zassanego [20oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], wilgotność względna [0%], położenie sprężarkowni to 0 m nad poziomem morza wynosi [m3/h].

mN³/h przeliczanie na m3/h FAD:
FAD (Free Air Delivery - wydajność swobodnie zasysana - w warunkach technicznych, tzn. 20oC, 1013,25 mbar,0% wilgotności względnej)

[mN³/h]

[°C]

[%RH]

[m wysokość n.p.m.]

[m3/ h FAD]

PRZEPŁYW:

Na przykład w [mN³/h] (normalnych metrach sześciennych na godzinę), dotyczy następujących warunków odniesienia: temperatura otoczenia [0oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], sprężarkownia położona jest [0 m nad poziomem morza], wilgotność względna powietrza otaczającego wynosi [0%], a w warunkach tzw. swobodnego zasysania, zapisywanego po prostu jako [m3/min] - (z angielskiego FAD = Free Air Delivery), warunki odniesienia są inne: - temperatura otoczenia powietrza zassanego [20oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], wilgotność względna [0%], położenie sprężarkowni to 0 m nad poziomem morza wynosi [m3/h].

m3/h FAD przeliczanie na mN³/h
FAD (Free Air Delivery - wydajność swobodnie zasysana - w warunkach technicznych, tzn. 20oC, 1013,25 mbar,0% wilgotności względnej)

[m3/h FAD]

[°C]

[%RH]

[m wysokość n.p.m.]

[m3/ h FAD]

UWAGA 1mN³/h < 1m³/h FAD
Przykład: 1000 mN³/h = ~1130 mN³/h FAD