Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu

Sterowanie nadrzędne sprężarkami i sprężarkowniami wraz z monitoringiem on-line: AirLeader

Sterowanie nadrzędne sprężarkami i sprężarkowniami wraz z monitoringiem on-line: AirLeader

Sterownik AirLeader pozwala na sterowanie sprężarkami różnych producentów, różnych wielkości, w różnych lokalizacjach sprężarkowni zasilających tę samą sieć, ze sprężarkami stało - obrotowymi i kilkoma zmienno - obrotowymi jednocześnie!

Airleader - logo

Pierwszy sterownik nadrzędny sprężarek AirLeader został stworzony ponad 30 lat temu w Niemczech przez Wernera Weidnera, założyciela firmy WF Steuerungstechnik GmbH. Głównym celem firmy jest misja ciągłej poprawy efektywności energetycznej systemów wytwarzania sprężonego powietrza poprzez sterowanie ich samouczącym się nadążnym inteligentnym sterownikiem nadrzędnym. Dzisiaj produkty z rodziny AirLeader to wciąż udoskonalane sterowniki nadrzędne sprężarek, systemy monitoringu i wizualizacji oraz analizatory audytowe pozwalające określić pracę systemu produkcji sprężonego powietrza. Niekwestionowany sukces w Europie - ponad 7000 zainstalowanych sterowników nadrzędnych sprężarek AirLeader - przyczynił się do rozszerzenia działalności w roku 2008 na rynek amerykański, gdzie produkty AirLeader cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasza firma może pochwalić się właśnie, że jest dystrybutorem partnerem w Polsce uznanego na całym świecie niemieckiego systemu sterowania nadrzędnego sprężarkami w Polsce .

"Nie pytaj w którym zakładzie w Niemczech jest sterownik AirLeader - zapytaj w którym go nie ma."

Werner Weidner

nadrzędne sterowanie Airleader

 
Dlaczego jest to ważne

Zwykle zespół sprężarek współpracujących ze sobą sterowany jest wg mechanizmu kaskady ciśnień lub stałej histerezy ciśnienia. Tego rodzaju rozwiązania doprowadzają często do zbędnego wydłużenia czasu pracy sprężarek na biegu jałowym. W takiej sytuacji sprężarki pobierają ok. 30% mocy, nie produkując przy tym sprężonego powietrza. Powoduje to w efekcie wiele startów silników oraz większy koszt pracy na biegu luzem. Sterownik nadrzędny Air Leader wykazuje zdolność utworzenia przy wąskim zakresie ciśnień kombinacji pracy dostępnych maszyn, aby jak sprężarkownie odpowiedziały najoptymalniej na zapotrzebowanie konsumentów sprężonego powietrza. Użycie sterowania nadrzędnego umożliwia osiągnięcie optymalnych wartości najistotniejszych wskaźników:

 • Wskaźnik pracy na biegu jałowym nawet poniżej 2%.
 • Zmniejszanie ilości rozruchów i cykli dociążeń oraz wyrównanie do prawie identycznej ich liczby.
 • Wskaźnik jednostkowego zużycia energii na poziomie nawet poniżej 0,11 kW/m3, pomimo średniej spośród zmierzonych ponad 400 sprężarek na poziomie 0,123 kWh/m3
 • Wskaźnik jednostkowego kosztu powietrza często nawet znacznie poniżej 0,04 zł/m3.
Korzyści

Sterownik nadrzędny pozwala na zmniejszenie liczby cykli rozruchowych i dociążeń sprężarek , co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ich mechanicznego zużycia oraz na obniżenie częstości i kosztów remontów oraz kosztów obsługi serwisowej.

Jak przeprowadzić oszacowanie opłacalności instalacji sterownika nadrzędnego?

Aby sprawdzić czy sterownik nadrzędny AirLeader zastosowany w sprężarkowniach może dla Państwa optymalizować Wasz system, warto zacząć spisania z wyświetlaczy sprężarek w określonych odstępach czasu godziny całkowite pracy maszyn oraz godziny pracy pod obciążeniem, a następnie skorzystać z formularza udostępnionego przez nas drogą mailową. Pozwala on na obliczenie aktualnego wskaźnika efektywności wytwarzania sprężonego powietrza oraz wartość energii pobieranej na biegu jałowym. Uzyskując te dane, potrafimy określić opłacalność zainstalowania sterownika nadrzędnego sprężarek AirLeader oraz przewidzieć szacunkowy czas jego zwrotu.

Jak działa sterownik AirLeader

sterowniki Airleader

8-stopniowy, samouczący się analizator trendu zapewnia dynamiczne dostosowywanie produkcji powietrza do jego zapotrzebowania.

Sprężarki łączy się szeregowo ze sterownikiem poprzez moduły przyłączeniowe montowane w maszynach. Ze sprężarki do modułu przesyłane są sygnały dotyczące pracy sprężarki. Nie ma w związku z tym obaw o utratę gwarancji. Potwierdzają to tysiące aplikacji systemu AirLeader w czołowych markach sprężarek na całym świecie oraz w Polsce. Po przyłączeniu do sieci przetwornika ciśnienia, sterownik jest gotowy do pracy. Sterownik AirLeader pozwala na sterowanie sprężarkami różnych producentów, różnych wielkości, stało - obrotowych i nawet 3 zmienno-obrotowych jednocześnie w różnych lokalizacjach sprężarkowni zasilających tę samą sieć!

Unikalne cechy

Charakterystyka sterownika

 • Zarządzanie od 1 do 16 sprężarek wyporowych różnej wydajności oraz różnych marek.
 • Możliwość dołączenia dodatkowych 16 czujników analogowych (przepływomierz, przetwornik ciśnienia, punkt rosy itp.) i 24 wejść cyfrowych używanych np. do sygnalizacji awarii sprzętu zewnętrznego.
 • Wyłączniki kluczowe pozwalające na ingerencję jedynie ze strony osób upoważnionych.
 • Do 4 różnych profili ciśnienia wybieranych przez zegar sterujący lub wejścia cyfrowe (np. możliwe obniżenie ciśnienia np. na czas weekendów).
 • Do 4 różnych sekwencji działania (ustawienie priorytetów sprężarek np. utrzymanie sprężarki w rezerwie bądź ustawienie jej jako sprężarki podstawowej).
 • Komunikacja z użytkownikiem poprzez Ethernet, możliwość przekazywania informacji do istniejącego systemu wizualizacji
 • Zegar sterujący odpowiedzialny za sekwencje kolejności, profile ciśnienia oraz 2 wyjścia cyfrowe do sterowania przekaźnikami (możliwe sterowanie urządzeń zewnętrznych).
 • Oprogramowanie do wizualizacji na CD.
 • Pamięć wewnętrzna 1 GB pozwalająca na ponad dwuletnią rejestrację pomiarów.
 • Wyświetlacz 240x128 pixeli z podświetleniem tła.
 • Programowanie poprzez klawiaturę numeryczną
 • Zasilanie 90-250 V AC.
 • Układ symbolicznego sygnalizowania statusu sprężarek na wyświetlaczu (tłoczenie, bieg jałowy, błąd, dostępność, gotowość) oraz wyświetlanymi informacjami o zużyciu sprężonego powietrza, ciśnieniu, punkcie rosy i czujniku temperatury w pomieszczeniu, jeśli podłączone są odpowiednie czujniki.
Przebieg realizacji
 • Decyzja o zainstalowaniu sterownika powinna zostać poprzedzona pomiarami pracy istniejących sprężarek analizatorem MK firmy AirLeader. Oprogramowanie analizatora MK posiada taki sam wbudowany algorytm co sterownik AirLeader. Pomiary pozwalają na symulację pracy badanego układu ze sterownikiem AirLeader, a także uzyskanie informacji jak system pracowałby przy innym poborze powietrza, z innymi sprężarkami, z innym zbiornikiem, przy niższym ciśnieniu oraz na oszacowanie czasu zwrotu inwestycji oraz doboru odpowiedniej konfiguracji maszyn.
 • Sprężarki nie muszą znajdować się w jednym pomieszczeniu, nasza firma jest w stanie wykonać sterowanie sprężarek rozproszonych lub znajdujących się w kliku różnych pomieszczeniach.
 • Nasza firma oprócz dostawy sterownika i jego rozruchu może zająć się pracami instalacyjnymi przewodów sygnałowych pomiędzy sprężarkami a sterownikiem.
 • Sprawdź, czy sterownik zaoszczędzi coś dla Ciebie - skontaktuj się ze specjalistą już dziś!
 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu