Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu

Odwadnianie sprężonego powietrza

Skuteczne i niezawodne, oparte o zawory kulowe z napędem, dreny kondensatu – pracujące bez strat albo na otwarty wydmuch.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Każda sprężarka oprócz powietrza i jego zanieczyszczeń zasysa parę wodną. W naszym klimacie wilgotność względna powietrza zwykle wynosi ok. 70%. Podczas sprężania objętość powietrza zmniejszana jest ok. 7-krotnie w konsekwencji czego para także zwiększa swoje nasycenie aż do 100%. Podczas sprężania temperatura może przekraczać nawet 90o-100oC. To powietrze najczęściej w związku z tym chłodzone jest już w sprężarce. Za każdą sprężarką posiadającą chłodnicę końcową powinien być filtr typu cyklonowego separujący skropliny, bo przy obniżaniu temperatury z 90oC do 35oC para będzie skraplała się bardzo intensywnie. Taki filtr cyklonowy musi być wyposażony w niezwykle niezawodnie działający zawór spustu kondensatu (dren kondensatu). Tą skuteczność zrzutu kondensatu właśnie proponujemy. Nie usunięte skropliny mogą dostać się do zbiornika, a potem do sieci. Woda dostająca się na osuszacz chłodniczy nie jest w stanie być tam odseparowana, bo osuszacz ma chłodzić parę wodną, żeby wytrącać wilgoć. Osuszacz adsorpcyjny zalany wodą jest już po kilkunastu minutach nieskuteczny – aż nie wymieni się w nim złoża desykantu. Gwałtowna kondensacja następuje zawsze przy chłodzeniu, obniżaniu ciśnienia, na filtrach, w zbiornikach w dalszych odcinkach sieci. Trzeba się jej skutecznie pozbywać, aby chronić pneumatykę i produkty przed zalaniem.

Korzyści

Bezpieczeństwo sieci sprężonego powietrza, ochrona przed jej zalaniem, obniżenie kosztów energii traconej na wydmuchu podczas otwartego rzutu skroplin pod ciśnieniem.

Unikalne cechy

Konstrukcja oparta na zaworze kulowym z napędem oraz układzie pływaka z komorą pośrednią. Bardzo niezawodny system mogący wykonać bardzo wiele cykli otwarć i zamknięć nawet dla bardzo dużych sprężarek, filtrów, czy osuszaczy.

Przebieg + wdrożenie

Proponujemy wykonanie próby. Na otrzymane zapytanie, które telefonicznie weryfikujemy – odpowiadamy następnie wysłaniem Państwu zaworu do podłączenia na próbę. Jeśli jest skuteczny – wystawiamy po prostu fakturę. Użytkownik bez obawy w ten sposób automatycznie separuje skropliny ze sprężonego powietrza tam, gdzie jest to konieczne.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu