Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu

Monitoring on-line dla systemów sprężonego powietrza: System BoxAir®

System BoxAir®, to podstawowy, prosty, spójny i tani układ zapewniający monitoring sprężonego powietrza. Ułatwia oszczędzenie energii szybko i skutecznie. Przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych BoxAir® powala na dostęp do danych poprzez komputer, czy też lokalny rejestrator z wyświetlaczem. Oprogramowanie przechowuje i analizuje dane. Co więcej może być rozbudowane o kolejne moduły konsolidujące np. pomiar poboru mocy przez sprężarki, ciśnieniowy punkt rosy, spadek ciśnienia itp. BoxAir® może również być całkowicie zintegrowane z zakładowym Systemem BMS, czy SCADA i udostępniane wybranej firmie lub osobom zajmującym się obsługą systemu sprężonego powietrza. Czas zwrotu takiej inwestycji w oprogramowanie wraz z systemem serwera sieciowego może wynosić nawet do kilku miesięcy.

Audyt sprężonego powietrza prowadzony na sprężarkowni czy detekcja wycieków po stronie odbiorczej sprężonego powietrza, to jednorazowe akcje, które warto przeprowadzać co 6-12 miesięcy. Wydaje się, że lepiej zaangażować środki w zakup systemu ciągłego monitoringu produkcji i poboru sprężonego powietrza. Systemu, który oprócz ciągłych pomiarów najważniejszych parametrów, systematycznie daje raporty na temat wartości najistotniejszych wskaźników.

Przykład - dobra detekcja wycieków, dająca możliwość zmierzenia ich wielkości oraz określenia kolejności ich usuwania możliwa jest tylko wtedy, kiedy Zakład nie pracuje. Natomiast dla Zakładów ruchu ciągłego jest to często niewykonalne. Jak poradzić sobie z takim problemem?

Rozwiązaniem jest system właściwy system monitoringu, który w przypadku dedykowania przepływomierza do danej linii, gniazda, działu produkcyjnego, pozwala ocenić ich efektywność poboru powietrza. Prościej i skuteczniej zrobił to np. jeden z naszych klientów, który opomiarował 42 obiekty Miejsc Powstawania Kosztów w zakresie poboru sprężonego powietrza i następnie narzucił użytkownikom (każde gniazdo ma swojego odpowiedzialnego gospodarza) target - obniżenie poboru powietrza o 30%. Przy zastosowaniu ciągłego monitoringu daje to niespodziewanie duże efekty. Średnie wycieki w przemyśle to właśnie ok. 30%.

Cechy produktu:

  • Uzyskanie władzy nad systemem sprężonego powietrza.
  • Dostęp do informacji przez sieć.
  • Proste raportowanie.
  • Dostępne alarmy wycieków.
  • Ciągłe informacje o kosztach.
  • Krótki czas zwrotu inwestycji.
 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu