Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu

Czujnik punktu rosy

Pomiar punktu rosy, to podstawowa analiza jakości sprężonego powietrza informująca, czy dostarczane do instalacji i odbiorców sprężone powietrze wypełnia wymogi parametrów dopuszczalnej zawartości wilgoci, oczekiwanych przez urządzenia pneumatyczne podłączone do sieci. Mamy do dyspozycji urządzenia mierzące wartości punktu rosy odpowiednie dla osuszaczy chłodniczych, jak i adsorpcyjnych.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Woda w sieci, to uszkodzenia pneumatyki, uszczelnień, zatrzymania urządzę produkcyjnych, zanieczyszczenia produktu, problemy z utrzymaniem jakości produktu. NIKT NIE CHCE WODY W SIECI SPRĘZONEGO POWIETRZA. Jeśli nie kontrolujesz parametrów i skuteczności osuszania, możesz o problemach dowiedzieć się jak woda już w sieci się pojawi, czy ZA PÓŹNO!

Korzyści

Prewencja, ochrona sieci i odbiorców sprężonego powietrza. Niedroga cenna wiedza i informacje. Prosty system do wpięcia w monitoring typu SCADA albo BMS, albo najprostsze alarmy świetlne czy sygnałowe.

Unikalne cechy

Prosty miernik, łatwy do podłączenia miernik w atrakcyjnej cenie mówiący nareszcie prawdę o suchości powietrza w systemie. Osuszacz bowiem najczęściej wskazuję temperaturę czynnika chłodniczego po stronie obwodu chłodniczego, a nie rzeczywisty ciśnieniowy punkt rosy…

Przebieg + wdrożenie

Ustalenie lokalizacji króćca pomiarowego, montaż komory pośredniej, okablowanie i odczyt w sposób ciągły wartości spadku ciśnienia w systemie monitoringu. Jeśli nie masz systemu monitoringu – zapytaj nas o rejestrator BoxAir do monitoringu wielu parametrów sprężonego powietrza.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu