Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu

Akcesoria końca linii pneumatycznej

Czy maszyny i narzędzia pneumatyczne są w Twoim Zakładzie poprawnie podłączone do arterii i sieci sprężonego powietrza? Czy właściwie wykonane są rozdzielacze? Czy przewody elastyczne są bezpieczne, szczelne i czy mają poprawne przekroje dopasowane do poboru powietrza przy ciśnieniu zapisanym w DTR urządzenia pobierającego powietrze? Czy poprawnie dobrany jest filtr, reduktor i smarownica? Czy smarownica jest regularnie serwisowana i napełniania olejem o wymaganej jakości? Czy wymieniane są na czas wkłady filtrów? Czy pobory są opomiarowane wg procedur ISO 50001, albo ISO 11011? Czy stosowane pistolety odmuchowe są bezpieczne i czy mają zainstalowane jakiekolwiek dysze amplifikacyjne, albo pulsacyjne przerywacze ciągu w celu oszczędzania ilości zużywanego powietrza?
Jeżeli masz wątpliwości co do odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań – potrzebujesz naszych dostaw akcesoriów i serwisu końca linii pneumatycznej.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Ostatnie 10 m instalacji pomiędzy arterią przesyłową, a odbiornikiem powietrza, to najgorsza jakościowa część systemu sprężonego powietrza. Trenerzy i praktycy amerykańskiej agencji Compressed Air Challenge ten ostatni odcinek nazywają z powodu statystycznie złej jakości tego obszaru nazywają ostatnie 10 m instalacji „dirty thirties” (od ostatnich 30 stóp instalacji. U nas w 7bar.pl przyjęło się to nazywać Końcem Linii Pneumatycznej. To obszar, który oprócz statystycznie zwykle złej jakości i niepoprawnego doboru urządzeń cechuje się jeszcze czymś ważniejszym z perspektywy pracodawcy – chodzi o BEZPIECZEŃSTWO – bo właśnie w tym obszarze pracuje CZŁOWIEK. Najczęściej nie mający świadomości na temat tego jak bezpiecznie i świadomie korzystać ze sprężonego powietrza. Jest przekonany, że powietrze jest bezpieczne i że jest za darmo. Prawda jest zupełnie inna. Oni najbardziej potrzebują szkolenia i pracy w otoczeniu, gdzie poziom hałasu jest niski, gdzie bezpiecznie korzysta się z urządzeń i narzędzi pneumatycznych, gdzie wreszcie łatwo znaleźć wycieki i nieoptymalne pobory powietrza.

Korzyści

Bezpieczeństwo obszaru poboru sprężonego powietrza, ochrona przed hałasem, brak strat energii i poprawne parametry sprężonego powietrza u odbiorcy sprężonego powietrza.

Unikalne cechy

Śledzimy parametry sprężonego powietrza od sprężarek aż do punktu poboru. Możemy dzięki holistycznemu podejściu do systemu znaleźć proste i niedrogie sposoby optymalizacji i uzyskiwania oczekiwanych parametrów sprężonego powietrza bezpiecznie i skutecznie dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.

Przebieg + wdrożenie

Wizja lokalna, inwentaryzacja punktów poboru, DTR odbiorników, w tym wszelkich odmuchów, nadmuchów i wydmuchów sprężonego powietrza, następnie propozycja optymalizacji i realizacja – najrozsądniej w oparciu o umowę działającą w dłuższym terminie, co ułatwi skuteczną realizację optymalizacji.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Urządzenia i wyposażenie energooszczędne w sprężonym powietrzu