Szkolenia

Szkolenie z projektowania i montażu rurociągów sprężonego powietrza

Szkolenie dla Partnerów i Klientów, którzy współpracują w dostawach i/lub budowie rurociągów sprężonego powietrza z dostarczanych przez nas systemów modułowych RUROCIĄGÓW ALUMINIOWYCH.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Przesył sprężonego powietrza, to przesył jednego z najdroższych mediów energetycznych. Sprawność sprężania zwykle nie przekracza 15%, a przesył powietrza nie powinien przekraczać kolejnego 1% strat. Trzeba wiedzieć jak i z czego projektować takie instalacje.
Dodatkowo - odkąd dostępne są w coraz atrakcyjniejszych cenach aluminiowe rurociągi dedykowane do sprężonego powietrza powinien zmienić się sposób myślenia projektantów o sposobie prowadzenia i przebiegach rurociągów, bo aluminium jest ok. 3 krotnie lżejsze od stali (gęstość stali to 7500-7900 kg/m3 a gęstość aluminium wynosi 2720 kg/m3 ), a jeśli rura jest cienkościenna to takie rurociągi są dużo bardziej niż 3-krotnie lżejsze. Dzięki temu można w pełni wykorzystywać zasady zasilania w oparciu o możliwie najkrótsze odcinki o możliwie największych średnicach nie obawiając się, że potrzebne są do tego drogie i trudno dostępne podpory konstrukcyjne.

Korzyści

Przeszkolony projektant potrafi posługiwać się metodami obliczania strat i kosztu przesyłu dla systemu, który zaprojektował. Przeszkolony projektant potrafi zaprojektować instalację z aluminium tańszą niż instalacja ze stali czarnej. Przeszkolony projektant uzyskuje uniwersalne kompetencje, których najczęściej wcześniej nie posiadał, bo rozszerzamy jego zakres także o wiedzę o kompletnych systemach sprężonego powietrza.

Unikalne cechy

Szkolenie z projektowania rurociągów sprężonego powietrza nie dostępne jest nigdzie poza naszą firmą. Jest bezpłatne. Można je odbyć w siedziby firmy 7 bar sp. z o.o. lub u zainteresowanego projektanta – czy instalatora.
Daje możliwość korzystania z wiedzy ludzi specjalizujących się w technice sprężonego powietrza od ponad 28 lat. Sami praktycy branży.

Przebieg + wdrożenie

Zapytanie telefoniczne lub mailowe: biuro@7bar.pl z opisem zakresu zainteresowania, listą terminów, ilością osób i wskazaniem miejsca szkolenia. Szkolenie wykonywane przez specjalistów – praktyków - trwa około 8 h teorii i praktyki.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Szkolenia