Szkolenia

Szkolenie z doboru i właściwego stosowania przepływomierzy sprężonego powietrza

Nieodpłatne szkolenie dla Partnerów i Klientów naszej firmy uświadamiające dobre praktyki i metodykę pomiarów audytowych, monitoringu sprężonego powietrza oraz szkolenie sprzętowe z dostarczanych przez nas przepływomierzy i innych mierników dedykowanych do sprężonego powietrza.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Poprawne stosowanie mierników oraz właściwa interpretacja wyników może odbywać się w oparciu o dostarczone DTR, albo w oparciu o szkolenie wykonane przez praktyków, którzy wykonali setki audytów i uruchomili setki punktów pomiarowych monitoringu. Robimy to raz w roku. Ci, którzy skorzystali pracują potem w przekonaniu o właściwości swojego postępowania oraz poprawności wykonanej pracy. Mają także dostęp do naszych konsultantów.

Korzyści

Zmiana poziomu wykonywanej pracy z poziomu początkującego do poziomu eksperta w pomiarze przepływu i ciśnienia sprężonego powietrza.

Unikalne cechy

Dostęp do doświadczenia ekspertów i jedynych urządzeń na świecie, które mierzą jednocześnie wartości chwilowe przepływu, ciśnienia, temperatury i rejestrują sumator udostępniając to wszystko cyfrowo. Pomiar sprężonego powietrza już w świecie Przemysłu 4.0 w towarzystwie specjalistów robiących to od ponad 28 lat.

Przebieg + wdrożenie

Zgłoszenie udziału do końca września bieżącego roku. Akceptacja listy uczestników przez Zarząd 7 bar sp. z o.o. a następnie 8 godzinne szkolenie z pomiarów miernikami przepływu, ciśnienia i temperatury sprężonego powietrza w wyznaczonym terminie. Termin ogłaszany jest do końca marca bieżącego roku.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Szkolenia