Szkolenia

Szkolenie on-line dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza - Certyfikat Level I

Niestety wiedza na temat sprężonego powietrza nie jest powszechna i łatwo dostępna. Brakuje specjalistycznych zajęć na ten temat na wydziałach energetycznych, ale też wydziałach instalacyjnych uczelni technicznych. Absolwenci techników mogą dowiedzieć się czegoś na ten temat jedynie z przedmiotu "maszynoznawstwo" . Skutkiem tego jest rynkowa potrzeba informacji.

Na naszej stronie internetowej dzielimy się wiedzą, jednak najczęściej potrzeby informacyjne są bardzo indywidualne.

Z tego powodu dla tych wszystkich, którzy poszukują wiedzy i informacji proponujemy indywidualne programy szkolenia.

Szkolimy użytkowników w następującym zakresie:

 • sprężarki śrubowe - dobór urządzeń i ich eksploatacja
 • sprężarkownia - projektowanie i eksploatacja
 • instalacja sprężonego powietrza - dobór, projektowanie i eksploatacja
 • uzdatnianie sprężonego powietrza - dobór i eksploatacja urządzeń
 • systemy monitoringu sprężonego powietrza
 • systemy nadrzędnego sterownia sprężarkownią i układami wielu sprężarkowni
 • przygotowywanie programów gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem.

Programy, terminy i czas trwania szkolenia dopasowujemy do indywidualnej sytuacji, potrzeb i specyfiki zamawiającego.

Optymalizacja

Przygotowujemy plany optymalizacji i modernizacji systemów sprężonego powietrza, krótkoterminowe i długoterminowe. Najważniejszych ich wyznacznikiem jest ROI czyli czas zwrotu inwestycji. Nie podejmujemy działań, pomiarów czy modernizacji, których czas zwrotu może okazać się za długi i nieopłacalny!

Oferowane przez nas analizy umożliwiają samodzielne modernizowanie systemów. Możemy zweryfikować ich efekty pod względem efektywności i energochłonności.

Sprężone powietrze to bardzo drogie medium. Dzięki swoim własnościom i użyteczności jest jednak chętnie stosowane w wielu procesach produkcyjnych. Efektywność procesów technologicznych takich jak:

 • Aeracja,
 • suszenie,
 • zdmuchiwanie,
 • chłodzenie,
 • rozdmuch,
 • transport pneumatyczny,
 • przesył sprężonego powietrza na odległość,

wymagają wiedzy dotyczącej tego medium. Należy stosować właściwe z punktu widzenia wymagań technologicznych parametry sprężonego powietrza, które zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej, także zużywanej, ponieważ stanowi ona 70-80% łącznych kosztów sprężonego powietrza.

Po analizie systemu produkcji powietrza, a także sposobu jego poboru, po pomiarach lub audycie, czy też czasem po wizytacji Zakładu, jesteśmy w stanie zaproponować modernizacje, które przy niewielkich nakładach dają szybkie okresy zwrotu wydatków. Możemy z dużą dokładnością obliczyć owe okresy zwrotu. Oferujemy rozwiązania realizowane bezpośrednio przez dostawców takich systemów jak:

 • Zestawy układów zmienno-obrotowych do standardowych sprężarek śrubowych.
 • Układy ograniczające koszty regeneracji osuszaczy w oparciu o pomiar punktu rosy.
 • Systemy nadrzędnego sterowania układami wielosprężarkowymi i układów wielu sprężarkowni ze sprężarkami śrubowymi.
 • Wzmacniacze punktowych ciśnienia.

Prowadzimy także szkolenia 1-dniowe z zakresu optymalizacji zużycia sprężonego powietrza dla pracowników Zakładu. Podczas szkolenia pracownicy dowiadują się jak dobrze korzystać ze sprężonego powietrza. Prowadzący szkolenie kładzie nacisk na koszty sprężonego powietrza w Zakładzie. Przedstawia, jak w prosty sposób zaoszczędzić na kosztach energetycznych sprężonego powietrza.

Obsługa detektorów

Zajmujemy się nie tylko sprzedażą detektorów ultradźwiękowych, ale też szkoleniami z zakresu ich obsługi. W firmie zostanie dokonany zakup detektora lub firma posiada detektor, ale jego możliwości nie są w pełni lub dobrze wykorzystywane? Z chęcią zademonstrujemy i przeszkolimy pracowników z zakresu obsługi detektorów.

Szkolenie z obsługi detektorów zawsze składa się z części praktycznej i z części teoretycznej. Część teoretyczna to opis budowy detektora, metodyki wykonywania pomiarów, technologii ultradźwiękowej oraz zastosowań tej techniki. Cześć praktyczna to po prostu wykonywanie pomiarów w Zakładzie Produkcyjnym, które najpierw są demonstrowane, a następnie nadzorowane przez prowadzącego szkolenie.

Obsługa sprężarek

W naszej siedzibie prowadzimy także szkolenia z obsługi sprężarek. Wojciech Halkiewicz, właściciel firmy, jest jednym z konstruktorów sprężarek w Polsce i z chęcią zademonstruje dobre praktyki użytkownika. Wskaże jak dbać i korzystać ze sprężarek, aby służyły jak najlepiej i jak najdłużej.

Szkolenia odbywają się na terenie naszej firmy lub na terenie Zakładu.

Konferencje

Organizujemy konferencje, dotyczące optymalizacji procesów przemysłowych i dobrych praktyk inżynierskich. Prelegentom jak i uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy na kolejne edycje!

Informacje o kolejnych konferencjach, pojawią się dziale aktualności.

Seminaria projektowe

Zajmujemy się projektowaniem energooszczędnych instalacji sprężonego powietrza, ale też szkolimy projektantów, aby w swojej pracy mogli wykorzystać naszą wiedzę.

Dobry projekt instalacji sprężonego powietrza, wykonany z aluminiowych rurociągów, zwraca się w postaci oszczędności w bardzo krótkim czasie. Naszą misją, jest propagowanie tych bezpiecznych i energooszczędnych w użyciu instalacji.

Informacje o szkoleniach, pojawią się dziale aktualności.

 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Szkolenia