Szkolenia

Szkolenie inżynierskie dla użytkowników sprężarek, sprężarkowni i systemów sprężonego powietrza - Certyfikat Level II

Szkolenie dla Partnerów i Klientów obejmujące metody i efektywność produkcji, przesyłu i konsumpcji sprężonego powietrza. Program jest za każdym razem konsultowany i dedykowany dla danej firmy lub grupy osób szkolonych. Obejmuje podstawy wiedzy inżynierskiej w zakresie techniki sprężonego powietrza, którą jak się wydaje każdy powinien wynieść z technicznej szkoły wyższej, ale jej tam nie wykładano.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Uzyskana wiedza oraz informacje o dobrych praktykach pozwalają w praktyce mapować swój system sprężonego powietrza, ustalać priorytety kroków optymalizacyjnych we właściwej kolejności rezultatów. Po szkoleniu stajecie się mocnym partnerem w rozmowach z firmą sprężarkową i autorytetem dla wszystkich użytkowników sprężonego powietrza w Waszym Zakładzie.

Korzyści

Oszczędności energii, zmniejszenie kosztów i emisji CO2. Decyzje dotyczące sprężonego powietrza mogą być odtąd podejmowane w przekonaniu wynikającym z własnej wiedzy, a nie doradcy handlowego oferującego sprężarki.

Unikalne cechy

Dostęp do wiedzy, doświadczenia i informacji od niezależnych ekspertów. Od ludzi, którzy mają na celu wyłączanie, a nie sprzedaż sprężarek. Gwarantuje to, że pieniądze wydatkowane na optymalizacje będą miały zawsze przynosić rezultaty finansowe, środowiskowe i związane z bezpieczeństwem. Wiedza ta stosowana w praktyce umożliwia samodzielność decyzyjną w obszarze sprężonego powietrza.

Przebieg + wdrożenie

Wystarczy zapytanie mailem na adres biuro@7bar.pl z listą oczekiwań, terminów, ilości osób i miejsca. Oficjalnie odpowiemy, ustalimy termin tego całodniowego szkolenia. Uwaga prowadzimy maksymalnie jedno szkolenie miesięcznie dlatego jeśli kilka firma może zebrać się w tym celu – działanie może być wykonane szybciej dla Państwa.


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Szkolenia