Audyty sprężonego powietrza.

Pomiary przepływu i ciśnienia sprężonego powietrza

"Jeśli czegoś nie można zmierzyć, nie można tego ulepszyć."
Lord Kelvin

Pomiar przepływu i ciśnienia sieci sprężonego powietrza za pomocą specjalistycznych czujników jest podstawą do analizy poboru powietrza przez poszczególne obszary produkcyjne oraz podstawą do identyfikacji obszarów zagrożonych wyciekami sprężonego powietrza. Pozwala na analizę miejsc powstawania kosztów i na przygotowanie pod ciągły monitoring efektywności poboru i produkcji sprężonego powietrza.

Zakup czasami nawet kilkunastu przepływomierzy (mierników przepływu i ciśnienia jednocześnie) może okazać się bardzo opłacalny, ale żeby określić minimalną niezbędną ich liczbę oferujemy pomiar audytowy na rurociągach oparty na specyfikacji i wyborze Klienta. W razie potrzeby, pomożemy ustalić punkty pomiaru sprężonego powietrza, które będą referencyjne dla całego audytu sprężonego powietrza.

 

czujnik przepływu powietrza

Pomiar audytowy polega na rejestracji na jednej osi czasu przepływu i ciśnienia w sieci oraz łącznych zużywanych m3. Realizacja pomiaru odbywa się przy zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy termicznych VP Instruments: kalibrowanych na sprężonym powietrzu. Przepływomierze przeprowadzające pomiar przepływu powietrza, dostarczane są wraz ze świadectwem kalibracji. Każdy miernik monitorujący przepływ powietrza opracowany został przy udziale specjalistów z jednej z czołowych uczelni technicznych na świecie tzn. Uniwersytetu Technicznego w Delf, którzy współpracują z naszym dostawcą - firmą VP Instruments

Raport po pomiarach przepływu obejmuje

wykresy oraz dane dotyczące przepływu i ciśnienia wykazywanego przez powietrze, które czujnik przepływu powietrza mierzy np. przez 7 dni, eksponowane na jednej osi czasu dla określonych punktów pomiarowych jednocześnie, interpretację danych, a także zalecenia poaudytowe.

Pomiar przepływu powietrza

 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.