Audyty sprężonego powietrza.

Pomiar strat ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza

Spadek ciśnienia kosztuje. Dla instalacji o ciśnieniu 7 bar strata ciśnienia w wysokości 1 bar odpowiada ~7% energii traconej podczas sprężania powietrza. Zalecamy tak podczas audytów, jak w stacjonarnym monitoringu stosowanie pomiaru ciśnienia na wyjściu ze sprężarkowni oraz w najdalszym lub innym ważnym krytycznym jej punkcie, aby mieć pod kontrolą straty i koszty przesyłu powietrza. Generalnie zaleca się, żeby spadek ciśnienia od sprężarkowni do odbiorników nie był większy niż 2% wartości ciśnienia początkowego, ale jednak nie większy niż 0,2 bar. Instalacja idealna, to taka, w której spadek ciśnienia na całej instalacji jest mniejszy bądź równy 0,1 bar. Strata ciśnienia zależy od długości, kształtu, średnicy i ciśnienia instalacji. Im instalacja dłuższa i bardziej skomplikowana, tym straty ciśnienia większe. Zapytaj nas o ekwiwalenty długości rur dla złączek różnego typu i kształtu. Im niższe ciśnienie – tym straty przesyłu większe. Im większa prędkość w rurociągu, tym straty większe. Przelicz właściwy dobór rurociągu dzięki naszym kalkulatorom

 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.