Audyty sprężonego powietrza.

Instalacje sprężonego powietrza - inwentaryzacja

Specyfika sprężonego powietrza sprawia, że instalacje w ciągu kilku lat są przebudowywane, modyfikowane i rozszerzane. Nic dziwnego, że w Zakładach brakuje aktualnych map sieci sprężonego powietrza. Rozwiązaniem tego problemu jest inwentaryzacja instalacji sprężonego powietrza.

 
Dlaczego to jest ważne

Posiadana dokumentacja i wiedza o wielkości przepływu i ciśnienia pozwala na określenie czy dana instalacja sprężonego powietrza jest efektywna. Brak takiej wiedzy, może prowadzić do chaosu. Może się okazać, że do już obciążonej gałęzi sieci przyłączane odbiorniki powietrza zakłócą pracę tych wcześniej zainstalowanych. Posiadana inwentaryzacja instalacji sprężonego powietrza, która przy połączeniu z pomiarami, czy też szacowaniami przepływów, umożliwia ocenę przepustowości zastosowanego przekroju oraz daje możliwość analizy czy można do danej gałęzi podłączyć jakiś odbiornik. Na podstawie takiej dokumentacji zarządzający infrastrukturą może wydawać użytkownikom pozwolenia na przyłączenia odbiorników, co jest bardzo istotne dla zachowania efektywności przesyłu sprężonego powietrza. Brak takiej dokumentacji powoduje niekontrolowane pobory na gałęziach, których przekrój może być zbyt mały, co prowadzi do nadmiernych spadków ciśnienia.

Unikalne cechy

Często zadawane pytania dotyczące poprawności sieci nie są skatalogowane w żadnej normie. Są tylko zalecenia wynikające z dobrej praktyki produkcyjnej, które publikują dostawcy rurociągów i audytorzy. Dobra praktyka zaleca, żeby spadek ciśnienia od sprężarkowni do odbiorników nie był większy niż 2% wartości początkowej, nie większy jednak niż 0,2 bar. Sytuacja idealna, to spadek ciśnienia od sprężarkowni do odbiorników poniżej 0,1 bar. Z kolei Compressed Air Challenge, zaleca dopuszczalną stratę ciśnienia poniżej 2% wartości początkowej ciśnienia. Natomiast wg tej samej Agencji - zalecane prędkości w rurociągach głównych powinny wynosić poniżej 30 stóp na sekundę (tj. poniżej 9 m/s), a w przyłączach do odbiorników poniżej 50 stóp na sekundę (tj. poniżej 15 m/s) w zakresie prędkości rzeczywistych w rurociągu. Instalacje sprężonego powietrza powinny być zamykane w pętlę i w taki sposób, aby największe odbiorniki były najbliżej sprężarkowni. Tłumacząc to na warunki europejskie – warto zastosować regułę 5-10-15 - to znaczy ~5 m/s w kolektorze sprężarkowni, poniżej 10 m/s w głównych arteriach, a poniżej 15 m/s na przyłączach, na możliwie najkrótszym ich odcinku.

Przebieg + wdrożenie

W czasie inwentaryzacji, nasi audytorzy podczas pracy Zakładu nanoszą na udostępniony layout przebieg rurociągów z określeniem ich średnic i długości. Efektem pracy są:

  • schemat sieci naniesiony na layout Zakładu w formacie .dwg,
  • określenie średnic rurociągów,
  • obliczenie przepustowości i efektywności instalacji oraz spadków ciśnienia na przesyle, co w całości pozwala na ocenę poprawności sieci sprężonego powietrza,
  • opcjonalnie projekt opomiarowania instalacji sprężonego powietrza,
  • opcjonalnie propozycje zmian poprawiające efektywność przesyłu,
  • opcjonalnie propozycję layout'u instalacji sprężonego powietrza w oparciu o sprawdzoną i niezawodną technologię rurociągów aluminiowych dedykowanych do sprężonego powietrza

Obserwacja danych z monitoringu, który można poprawnie zaprojektować dzięki aktualnej w/w opisanej inwentaryzacji, pozwala na uzyskiwanie kolejnych oszczędności wynikających np. z nieracjonalnych zachowań niektórych użytkowników. Może też prowadzić do obniżania ciśnienia w sieci, co daje oszczędności około 7% z 1 bar obniżonego ciśnienia.

UWAGA! Za wysokie ciśnienie i nadprodukcja powietrza do absurdalnych zastosowań stanowi statystycznie około 20% strat powietrza w systemie!
Aktualne mapy systemu sprężonego powietrza są bardzo potrzebne. Pozwalają na pełen wgląd w system, ułatwiają ewentualną rozbudowę czy naniesienie punktów pomiarowych oraz na bezpieczne przyłączanie nowych odbiorników

Zobacz także:
projekt instalacji sprężonego powietrza


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.