Audyty sprężonego powietrza.

Instrukcja BHP przy urządzeniach sprężonego powietrza

Czym jest Instrukcja 492?

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach sprężonego powietrza porządkuje i gromadzi zalecenia bezpieczeństwa i dobre praktyki użytkowania systemów sprężonego powietrza w kształcie sugerowanym przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r.

Umów się na bezpłatny audyt FactFindAir® w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Dowiedz się, jaki masz potencjał oszczędności.
Odbierz nieodpłatnie Plan Gospodarki Energetycznej Sprężonego Powietrza.

Formularz rezerwacji audytu FactFindAir®

Podaj preferowane przez Ciebie terminy audytu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 7 bar sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 30 B w celu przesyłania treści promocyjnych i marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu e-mail Informujemy, że Pani / Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail odo@7bar.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jest Pani / Pan profilowani. Pani / Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zawiadamiamy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest 7 bar sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 30 B. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres odo@7bar.pl. Pani / Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdzie Pani / Pan w naszej polityce prywatności.

 
Dlaczego to jest ważne

Instrukcja 492 jest przygotowywana pod indywidualne, specyficzne potrzeby każdego zakładu produkcyjnego wykorzystującego sprężone powietrze. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi pracujących z urządzeniami i systemem sprężonego powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego zakładu. Instrukcja usystematyzuje, uporządkuje i zgromadzi w jednym miejscu wiedzę, informacje i procedury dotyczące całości systemu sprężonego powietrza - od wytwarzania do punktu odbioru. Ułatwi więc zarządzanie całym systemem sprężonego powietrza w zakładzie.

Korzyści
 • Posiadanie wymaganego rozporządzeniem Ministra Gospodarki dokumentu BHP,
 • Zebranie dokumentacji technicznej i BHP w jednym miejscu,
 • Dozór techniczny nad urządzeniami,
 • Ustalenie parametrów sprężonego powietrza (ilość sprężonego powietrza, ciśnienie powietrza, czystość powietrza, wilgotność powietrza, temperatura), na jej podstawie możliwość usystematyzowania przeglądów urządzeń i koniecznych wymian części np. filtrów czy remontów,
 • Aktualna lista osób przeszkolonych z obsługi urządzeń SP,
 • Możliwość  aktualizacji lub odtworzenia niezbędnej dokumentacji,
 • Zapewnienie spokoju Szefowi UR.
  Uwaga! Opracowanie nie obejmuje pomiarów ani inwentaryzacji systemu, co może być przedmiotem osobnych uzgodnień.
Przebieg + wdrożenie
 1. Klient dostarcza uzgodniony zakres dokumentacji;
 2. Wizja lokalna naszego pracownika (ankieta FF);
 3. Dostarczenie Instrukcji 492 w 3 egz. na każdą sprężarkownię;
 4. Opcjonalnie - koszt dodatkowy to prezentacja pracownika 7bar u klienta.

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.