Audyty sprężonego powietrza.

Detekcja i naprawa wycieków

Nasz Klient z branży Automotive w ciągu tygodnia po rozpoczęciu prac naprawy wycieków sprężonego powietrza zmierzonych przez audytorów 7 bar, wyłączył sprężarkę 75kW, a w ciągu kolejnych 2 tygodni sprężarkę o mocy 250kW.

Dane statystyczne
 • około 80% zakładów boryka się z problemem wycieków sprężonego powietrza,
 • około 25% produkowanego powietrza to poziom nieszczelności w zakładach produkcyjnych (USA, źr. Departament Energii USA),
 • około 30% wycieków sprężonego powietrza to poziom zakładów produkcyjnych w Polsce wg naszych pomiarów,
 • 75% wycieków sprężonego powietrza to odnotowany przez nas rekord w zakładach przemysłowych,
 • 5% - 10% wycieków sprężonego powietrza to akceptowalny poziom, do którego należy dążyć poprzez systematyczne działania.
Detekcja wycieków - metoda

Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, gazów oraz próżni stosujemy detektory ultradźwiękowe renomowanych dostawców, które umożliwiają określenie generowanych przez wycieki kosztów. To niezwykle istotne, biorąc pod uwagę warunki i możliwości usuwania wycieków. Nasz dostawca detektorów - firma UESystems ma 40-letnie doświadczenie i ponad 30% udziału na rynku urządzeń przeznaczonych do detekcji wycieków sprężonego powietrza. Dzięki nim możliwa jest naprawa tego rodzaju nieszczelności we właściwej kolejności!

Detekcja wycieków sprężonego powietrza prowadzona jest podczas postoju Zakładu, aby wyeliminować tło ultradźwiękowe generowane przez procesy produkcyjne. Usuwanie i naprawa przyczyn wycieków sprężonego powietrza stanowi olbrzymie źródło oszczędności.

Raport po detekcji wycieków obejmuje
 • zdjęcia z opisem lokalizacji wycieków sprężonego powietrza, próżni lub gazów,
 • koszty i wielkość wycieków,
 • straty powietrza na wycieki w m3/h,
 • równoważnik traconej przez wycieki mocy i energii oraz koszt tych strat wraz z wyliczeniami równoważników emisji gazów cieplarnianych,
 • analizę stanu faktycznego i zalecenia odnośnie naprawy i usuwania nieszczelności oraz plan naprawy wycieków
 • arkusz kalkulacyjny do określania najlepszej kolejności naprawy wycieków i odnotowywania ich usunięcia.
Kalkulator wycieków
Pomiar kosztu sprężonego powietrza:
PRODUKCJA POWIETRZA [m3/h]

Podaj ilość produkowanego powietrza: 1m3/min = 60 m3/h

KOSZT POWIETRZA [zł/m3]

Przyjmuje się, że w dobrze prowadzonej gospodarce energetycznej sprężonym powietrzem, powietrze sprężane do 7 bar kosztuje 0,04 zł za m3, gdy koszt energii jest na poziomie 0,3 - 0,35 zł za kWh. Jeśli pracujesz przy innym ciśnieniu lub z innym kosztem energii, stawkę należy zmienić.

CZAS PRACY SPRĘŻAREK ROCZNIE [h]

Np. 5 dni w tygodniu, praca 16h na dobę przez 50 tygodni to 5*50*16 = 4000h

KOSZT POWIETRZA ROCZNIE [zł]
WYCIEKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA [zł]
MOŻLIWE OSZCZĘDNOŚCI [zł]
 

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.