Audyty sprężonego powietrza.

Audyt - Analiza efektywności sprężarek i sprężarkowni

Audyt - Analiza efektywności sprężarek i sprężarkowni

Sprężanie powietrza, to bardzo nieefektywny proces. Dlatego parametry i sprawność sprężarek należy monitorować na stałe albo weryfikować ich parametry regularnie. Służą temu audyty instalacji sprężonego powietrza, które pozwalają zmierzyć efektywności sprężarek i sprężarkowni, a polegają jak w każdym audycie na analizie nakładów energetycznych i rezultatów procesu. W praktyce aby wykonać taką analizę musimy dokonać pomiaru ilości produkowanego powietrza – jego wartości chwilowych i zsumowanych oraz pomiarów mocy oraz energii pobranych przez sprężarki.

 
Dlaczego to jest ważne

Produkcja sprężonego powietrza, to jeden z najdroższych procesów energetycznych w przemyśle. Jeśli Twoja sprężarka lub sprężarkownia utraciła swoje nominalne parametry, to straty energii oraz finansowe w tym procesie mogą być znaczne. Jeśli wiesz, że Twoje sprężarki zbyt długo pracują na biegu jałowym, jeśli moc pobierana na biegu jałowym jest za wysoka, możesz podjąć działania naprawcze lub modernizacyjne. Jeśli tego nie wiesz, to ponosisz straty o nieznanej skali. Dzięki audytowi instalacji sprężonego powietrza dowiesz się, czy Twój system sprężonego powietrza produkuje mniej, czy więcej sprężonego powietrza niż 8 m3 z 1 kWh?

Korzyści
  • Korzyści wynikające z audytu to wiedza na temat status quo oraz unikalne w naszym przypadku oprogramowanie do doboru sprężarek, co pozwala nam znaleźć scenariusz optymalnej modernizacji systemu – albo poprzez aplikację właściwego systemu sterowania, albo poprzez dobór innej sprężarki, poprzez dobór większego zbiornika.
  • Możemy także zasymulować zmianę ciśnienia roboczego oraz zwiększenia lub zmniejszenia zużycia, co pozwoli nam na dobór sprężarek optymalnych do Państwa bieżących potrzeb.
  • Najprościej ocenić średnią oszczędność uzyskiwaną przez nas po modernizacji audytowanych sprężarkowni – wynosi ona ~8%.
Unikalne cechy

Wykonaliśmy analizy ponad 450 sprężarek, znamy jakie są poprawne i średnie wskaźniki efektywności kWh/m3 oraz koszty jednostkowego sprężonego powietrza. Zebraliśmy wiarygodne statystycznie dane i możemy anonimowo albo wręcz przeciwnie pomóc Ci sprawdzić gdzie jesteś ze swoim systemem. To są pomiary produkcji powietrza, poboru mocy i energii, ciśnienia oraz czasów i występowania rozruchów i dociążeń, czasów i kosztu pracy na biegu jałowym. Jak wyżej wspomniałem jesteśmy uzbrojeni we wszechstronne oprogramowanie do oceny systemów oraz do symulacji optymalnych urządzeń, które można by stosować w Twoim systemie po optymalizacji. Dobór optymalnych urządzeń i parametrów opieramy na 29 letnim doświadczeniu właściciela firmy oraz 7 letnim doświadczeniu naszych audytorów. Główny cel, to optymalizacja systemu produkcji powietrza tak, aby pracowało jak najmniej sprężarek. Chcemy je wyłączać, a nie sprzedawać. Nasza praca skoncentrowana jest na Państwa potrzebach, a nie na sprzedaży kolejnej sprężarki.

Przebieg + wdrożenie
  1. Praca polega na wykonaniu wizji lokalnej oceniającej dostęp i istnienie poprawnych odcinków pomiarowych rurociągów, dostępu do króćców ciśnienia i możliwości montażu analizatorów MK.
  2. Następnie dokonujemy montażu urządzeń pomiarowych.
  3. Montaż jest na tyle prosty, ze może wykonać go także sam Użytkownik.
  4. Po demontażu przygotowujemy szczegółowy raport i przedstawiamy go Państwu osobiście z pełnym wyjaśnieniem. Jeśli to potrzebne także po angielsku.

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Audyty sprężonego powietrza.