Zastosowania sprężonego powietrza

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Zastosowanie sprężonego powietrza
W zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych powietrze jest jednym z najważniejszych mediów energetycznych i służy do:
 • napędów pneumatycznych,
 • rozdmuchu opakowań,
 • automatyki i sterowania (AKPiA)
 • procesów suszenia, czyszczenia i chłodzenia.
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Sprężarki należą do dużych odbiorników energii w zakładzie branży spożywczej, zwykle stanowią około 10-20% rachunku za energię. W zakładach produkujących opakowania z PET – mogą stanowić nawet ponad 30% kosztów energii.
 • Szczególny problem tej branży, to ciągłość dostaw sprężonego powietrza oraz jego jakość. Wymagane jest bezolejowe powietrze, osuszone do punktu rosy +3oC. Tak jak wszędzie dla przesyłu tak drogiej energii - rurociągi muszą mieć właściwą średnicę i jakość ze względu na czystość transportowanego powietrza. Ciśnienia w instalacjach są zwykle na poziomie 6,0 – 7,5 bar. Tu także istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych stosuje się wiele robotów i automatów przemysłowych oraz ruchomych elementów wykonawczych pneumatyki – to urządzenia o połączeniach ruchomych – podczas eksploatacji dochodzi do ich rozszczelnień, należy szczególnie regularnie i często prowadzić tam detekcję i naprawę wycieków.
 • Fabryki branży przetwórstwa tworzyw sztucznych muszą ograniczać zużycie energii, ze względu na duży udział kosztu energii w koszcie wytworzenia. Dlatego bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej, a także ciągła analiza strat wycieków i poboru na biegu jałowym maszyn produkcyjnych.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-20%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – szczególnie do celów procesowych (ciepła woda nawet do 70oC!) a także CO i CW.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe