Zastosowania sprężonego powietrza

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy
Zastosowanie sprężonego powietrza
W zakładach przemysłu spożywczego sprężone powietrze używane jest do:
 • napędów pneumatycznych,
 • automatyki i sterowania (AKPiA),
 • transportu pneumatycznego materiałów sypkich,
 • produkcji i transportu opakowań,
 • narzędzi pneumatycznych,
 • różnego typu procesów lakierowania oraz procesów suszenia, czyszczenia i chłodzenia
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Sprężarki należą do dużych odbiorników energii w zakładzie branży spożywczej, zwykle stanowią około 10% rachunku za energię.
 • Szczególny problem tej branży, to jakość sprężonego powietrza. Wymagane jest suche i bezolejowe powietrze, często także sprężarki bezolejowe. Tak jak wszędzie dla przesyłu tak drogiej energii - rurociągi muszą mieć właściwą średnicę i jakość ze względu na czystość transportowanego powietrza, jego kontakt z produktem oraz czystość rurociągów z zewnątrz – aby zachować higienę pomieszczeń. Często rurociągi i armatura muszą być wykonywane z materiałów nierdzewnych czy kwasoodpornych ze względu na stosowane różnego typu agresywne substancje w procesach czyszczenia. Ciśnienia w instalacjach są zwykle na poziomie 6,0 – 7,5 bar. Tu także istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży spożywczej stosuje się wiele robotów przemysłowych oraz ruchomych elementów wykonawczych pneumatyki – to urządzenia o połączeniach ruchomych – podczas eksploatacji dochodzi do ich rozszczelnień, należy szczególnie regularnie i często prowadzić tam detekcję i naprawę wycieków.
 • Fabryki branży spożywczej muszą ograniczać zużycie energii, ze względu na duży udział kosztu energii w koszcie wytworzenia. Dlatego bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-20%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – szczególnie do celów procesowych (ciepła woda nawet do 70oC!) a także CO i CW.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe