Zastosowania sprężonego powietrza

Przemysł metalurgiczny

Przemysł metalurgiczny
Zastosowanie sprężonego powietrza
W hutach, odlewniach i kuźniach szkła sprężone powietrze używane jest do:
 • napędów pneumatycznych,
 • automatyki i sterowania (AKPiA)
 • procesów aeracji, transportu pneumatycznego
 • procesów chłodzenia
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Zwykle sprężarki to jedne z największych odbiorników energii z udziałem w rachunku za energię nawet do 10-30%.
 • Szczególny problem tej branży, to skuteczne odwadnianie dobrane i osuszanie oraz rurociągi o właściwej średnicy i jakości – ze względu na standardowe niskie ciśnienia w instalacjach. Tu bardzo istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży metalurgicznej dochodzi do ogromnego poboru energii – w celu optymalizacji podatku akcyzowego od energii elektrycznej – bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej. Podobnie rozległość sieci może powodować, że niektóre obszary nie przestrzegają zasad gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem. Trzeba je monitorować na poszczególnych wydziałach.
 • Ze względu na duże kubatury obiektów, niemożliwość wyłączania produkcji czasem nawet przez wiele lat i wysokie temperatury pracy w zasadzie we wszystkich obszarach produkcji - często powodują problemy z wyciekami lub nie technologicznymi, nieoptymalnymi wydmuchami. Taki system musi być regularnie audytowany ze względu na wycieki oraz w sposób ciągły monitorowany.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-30%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – np. do celów procesowych, czy też CO i CWS.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe