Zastosowania sprężonego powietrza

Przemysł chemiczny, leki, kosmetyki, chemia gospodarcza

Przemysł chemiczny, leki, kosmetyki, chemia gospodarcza
Zastosowanie sprężonego powietrza
W zakładach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego czy też chemii gospodarczej sprężone powietrze jest jednym z największych mediów energetycznych i służy do:
 • napędów pneumatycznych
 • automatyki i sterowania (AKPiA)
 • transportu pneumatycznego
 • procesów suszenia, czyszczenia i chłodzenia.
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Sprężarki należą do największych odbiorników energii w zakładzie branży spożywczej, zwykle stanowią około 10-20% rachunku za energię.
 • Szczególny problem tej branży, to ciągłość dostaw sprężonego powietrza oraz jego jakość. Wymagane jest bezolejowe powietrze, osuszone do punktu rosy [-40oC] – tzn. Klasa jakości 1.2.1 wg ISO8753.1. Tak jak wszędzie dla przesyłu tak drogiej energii - rurociągi muszą mieć właściwą średnicę i jakość ze względu na czystość transportowanego powietrza. Często wymagane są tu sprężarki bezolejowe, a tam gdzie występują sprężarki bezolejowe odczyn wilgoci w powietrzu jest kwaśny co wymaga stosowania rurociagow na to odpornych. Tu także istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego stosuje się wiele robotów przemysłowych oraz ruchomych elementów wykonawczych pneumatyki – to urządzenia o połączeniach ruchomych – podczas eksploatacji dochodzi do ich rozszczelnień, należy szczególnie regularnie i często prowadzić tam detekcję i naprawę wycieków.
 • Fabryki branży przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, czy kosmetycznego są zwykle dużymi przedsiębiorstwami i mogą być obciążane podatkami akcyzowymi na energię. Muszą ograniczać zużycie energii, także ze względu na duży udział kosztu energii w koszcie wytworzenia. Dlatego bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-20%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – szczególnie do celów procesowych (ciepła woda nawet do 70oC!) a także CO i CW.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe