Zastosowania sprężonego powietrza

Przemysł cementowo-wapienniczy

Przemysł cementowo-wapienniczy
Zastosowanie sprężonego powietrza w branży budowlanej
W produkcji materiałów budowlanych sprężone powietrze używane jest do:
  • napędów pneumatycznych,
  • automatyki i sterowania (AKPiA),
  • procesów aeracji i transportu pneumatycznego materiałów sypkich.
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
  • Zwykle sprężarki to jedne z największych odbiorników energii w zakładzie tej branży z udziałem w rachunku za energię 10-30%;
  • Szczególny problem tej branży, to skuteczne osuszanie, rurociągi o właściwej średnicy i jakości , właściwie dobrane sprężarki oraz systemy ich nadrzędnego sterowania – często dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
  • W tych branżach, szczególnie, gdy rzecz dotyczy zakładów zatrudniających powyżej 250 osób – w celu optymalizacji podatku akcyzowego od energii elektrycznej – bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej.
  • Ze względu na duże obszary i rozproszoną obsługę na takim terenie – często błędy ludzkie albo problemy nie są widoczne przez innych ludzi, o ile system nie jest poprawnie monitorowany.
  • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
  • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-30%.
  • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe