Zastosowania sprężonego powietrza

Produkcja mebli i tkanin, przetwórstwo drewna

Produkcja mebli i tkanin, przetwórstwo drewna
Zastosowanie sprężonego powietrza
W zakładach produkcji mebli i tkanin sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych mediów energetycznych i służy do:
 • napędów pneumatycznych (np. krosien),
 • napędów liniowych i obrotowych w maszynach,
 • automatyki i sterowania (AKPiA)
 • narzędzi pneumatycznych,
 • różnego typu procesów lakierowania oraz procesów suszenia, czyszczenia i chłodzenia.
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Sprężarki należą do największych odbiorników energii w zakładzie branży spożywczej, zwykle stanowią około 10-20% rachunku za energię.
 • Szczególny problem tej branży, to ciągłość dostaw sprężonego powietrza oraz jego jakość. Wymagane jest bezolejowe powietrze, osuszone do punktu rosy +3oC. Uwaga – często ze względu na długie drogi przesyłu wilgoć wykrapla się w rurociągach, co wymaga dodatkowych punktów separacji, albo nawet stosowania osuszaczy adsorpcyjnych. Tak jak wszędzie dla przesyłu tak drogiej energii - rurociągi muszą mieć właściwą średnicę i jakość ze względu na czystość transportowanego powietrza. UWAGA na korozję – tam gdzie zasysane jest powietrze dla sprężarek w sprężarkowni – należy unikać zasysania go z obszarów składowania surowców drewnianych lub celulozowych – bo podnosi to znacznie kwasowy odczyn powietrza i powoduje korozję rurociągów. Ciśnienia w instalacjach są zwykle na poziomie 6,0 – 7,2 bar. Tu także istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży produkcji meblowej, tekstylnej i przetwórstwa drewna stosuje się wiele robotów przemysłowych oraz ruchomych elementów wykonawczych pneumatyki – to urządzenia o połączeniach ruchomych – podczas eksploatacji dochodzi do ich rozszczelnień, należy szczególnie regularnie i często prowadzić tam detekcję i naprawę wycieków.
 • Fabryki branży produkcji meblowej, tekstylnej i przetwórstwa drewna są zwykle dużymi przedsiębiorstwami i mogą być obciążane podatkami akcyzowymi na energię. Muszą ograniczać zużycie energii, ze względu na duży udział kosztu energii w koszcie wytworzenia. Dlatego bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-20%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – szczególnie do celów procesowych (ciepła woda nawet do 70oC!) a także CO i CW.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe