Zastosowania sprężonego powietrza

Automotive

Automotive
Zastosowanie sprężonego powietrza
W zakładach produkujących podzespoły dla branży automotive sprężone powietrze używane jest do:
 • napędów pneumatycznych,
 • automatyki i sterowania (AKPiA),
 • wytwarzania próżni w lokalnych przyssawkach,
 • często do narzędzi pneumatycznych, różnego typu procesów lakierowania oraz procesów suszenia, czyszczenia i chłodzenia
Najczęstsze problemy w systemie sprężonego powietrza
 • Sprężarki należą do dużych odbiorników energii w zakładzie branży automotive, zwykle stanowią powyżej 10% rachunku za energię.
 • Szczególny problem tej branży, to skuteczne odwadnianie dobrane i osuszanie oraz rurociągi o właściwej średnicy i jakości – ze względu na standardowe ciśnienia w instalacjach około 5-6,5 bar. Tu bardzo istotne jest także właściwie dobranie sprężarek, systemy ich nadrzędnego sterowania – podobnie jak w innych dużych fabrykach - często chodzi o sterowanie dla sprężarek zasilających jedną sieć, ale pracujących w wielu lokalizacjach. Zakłady produkujące komponenty karoserii, które są lakierowane mają dodatkowy wymóg, aby instalacja sprężonego powietrza była wolna od oleju, od cząstek stałych (klasy możliwie nie gorszej niż pierwszej wg ISO 8573.1), od wilgoci (z punktem rosy nie gorszym niż [-20oC]) oraz od SILIKONU.
Rozwiązania oszczędności sprężonego powietrza
 • W zakładach branży automotive stosuje się wiele robotów przemysłowych oraz narzędzi pneumatycznych – to urządzenia o połączeniach ruchomych – podczas eksploatacji dochodzi do ich rozszczelnień, należy szczególnie regularnie i często prowadzić tam detekcję i naprawę wycieków.
 • Zakłady automotive są zwykle tzw. dużymi przedsiębiorstwami, w związku z tym muszą ograniczać zużycie energii także ze względu na podatek akcyzowy od energii. Dlatego bardzo ważnym jest pomiar poboru sprężonego powietrza i energii elektrycznej rzeczywiście do tego procesu pobieranej.
 • Szkolenie personelu na bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza ze względu na sporą ilość błędów ludzkich – może dać oszczędności energii nawet do 10% pobieranej energii.
 • Detekcja i naprawa wycieków, nadrzędne sterowanie sprężarkami oraz monitorowanie przepływu i ciśnienia powietrza pobieranego przez poszczególne działy daje potencjał do zmniejszenia pobory energii o kolejnych około 10-20%
 • Duże moce sprężarek dają ogromny potencjał odzysku energii ze sprężarek do podgrzewania wody – np. do celów procesowych, CO i CW.

Zobacz pozostałe rozwiązania branżowe