Usługi

Wypożyczenie przepływomierzy

Jeśli jesteś naszym Klientem z umową o stałej współpracy lub Partnerem? Nie musisz kupować przepływomierzy (przepływomierze 3w1), tylko na potrzeby projektu audytowego lub stacjonarnego monitoringu – wypożyczyć je na okres do 14 dni, albo np. na 36 miesięcy z opcją kontynuacji lub wykupu, albo też po prostu FaaS – czyli Flowmeter as a Service, czyli podobnie jak ze współczesnym modelem dostaw oprogramowania.

 

 
Dlaczego to jest ważne

Przepływomierz kosztuje zwykle tyle ile traci się na kilku wyciekach w cyklu rocznym. Natomiast bez tego pomiaru nie można nic nikomu udowodnić, chyba, że wykonano ultradźwiękową detekcję wycieków. I tak bez ciągłego monitoringu poboru powietrza nie da się go oszczędzać, bo oszczędzać je powinien ten, który je konsumuje, a nie ten, który je produkuje, czy dostarcza. Stały monitoring umożliwia także podział zakładu na strefy, czy działy, które powinny samodzielnie, w oparciu o monitoring dbać o zmniejszanie poboru powietrza.

Korzyści

Za przepływomierzem w danej strefie, dziale, czy w Miejscu Powstawania Kosztów jest „gospodarz” obszaru, który powinien dbać o minimalizację strat i pobór powietrza tylko w racjonalny sposób. Taki pomiar eliminuje „szarą strefę konsumpcji” sprężonego powietrza:
pracę pod zbyt wysokim ciśnieniem (1bar w dół, to ok. 7% mniej energii pobieranej przez sprężarki i o 13% mniej wycieków)
nadmierny pobór powietrza podczas pracy na biegu jałowym maszyn produkcyjnych (np. transporter pracuje, nie ma na nim produktów, a pobór powietrza jest niepotrzebny
wycieki, które można przyjąć, że stanowią statystycznie 25-30% nominalnego poboru powietrza
To korzyści, to także obniżanie jednostkowego kosztu produkcji, zmniejszenie kosztów energii, poprawa wskaźników emisji CO2, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zmniejszenie poziomu hałasu wydmuchiwanego niepotrzebnie powietrza. Możliwe jest uzyskiwanie ROI < 1 roku.

Unikalne cechy

Przepływomierze VP Instruments, to dwukierunkowe przepływomierze masowe albo z rurkami spiętrzającymi, które zawsze jednocześnie mierzą: wartość chwilową przepływu, ciśnienia i temperatury oraz sumator zużycia m3 łącznie. Sygnały wystawiane są cyfrowo po RS485 albo Ethernet’cie, ciągle także dostępne jest także wyjście 4..20 mA. To jedyna takie mierniki na świecie.

Przebieg + wdrożenie

Analiza przebiegu rurociągów i Miejsc powstawania kosztów, która kończy się doborem przepływomierzy. Kolejny krok to wybór oprogramowania do monitoringu (istniejące lub nasze rekomendacje). Następnie pozostaje kwestia montażu mechanicznego przepływomierzy, okablowanie oraz uruchomienie oprogramowania i szkolenie użytkowników. UWAGA - każdy z takich projektów wymaga osobnej analizy i proponowany jest dopiero po zatwierdzeniu go ostatecznie przez producenta, czyli VP Instruments – naszego dostawcę przepływomierzy


Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Usługi